Aktuelt

11.05.16 SERTIFIKAT FOR TØRRBETONG
Det bekreftes at Mørtelverket Forsand har mottatt sertifikat for Tørrbetong B20 og B30. Produktet samsvarer med krav til tørrbetong i hht. Rundskriv 2/11 ʺSertifisering av tørrbetong ʺ utgitt av Kontrollrådet herunder samsvar mot NS-EN 206+NA.

15.02.16 NYHET FRA MØRTELVERKET
Nytt produkt, Forsand Reparasjonsmørtel, brukes til reparasjon av betong, betongkummer, betongrør, betongkonstruksjoner, kaier, broer og maskinfundamenter. Mørtelen har økt motstandskraft mot plastisk svinnriss, sprekker og redusert «bleeding». Kan også brukes til reparasjon av hull i asfalt, heft-bro, liming av kantstein og naturstein.

>> mer

>> Gå til Facebook-side

 

Lokalisering

Vi holder til på Forsand, i Ryfylke, like ved Ryfylkevegen RV 13.

Med båt tar turen til Stavanger og Sandnes i underkant av to timer, mens turen med bil og etablert ferjeforbindelse tar ca 40 min.

Se kart