Fint tilslag: 0 / 4 mm - kun på forespørsel

Fint tilslag 0/4Brukes av produsenter for:

Belegningsstein, kantstein, sementblokker og kommunalvarer som kummer, rør ol.

 

 

 

Siktekurve
Delvis knust sandtilslag fra løsmasseforekomst. Dominans av gneis/granitt, med innslag av mørke bergarter. Dominans av kubiske korn, og de fleste av disse er rundede/kantrundede. Ikke synlig belegg. Friske kornoverflater. Meget svake
korn er ikke registrert.