Fint tilslag: 0 / 8 mm

Fint tilslag 0 / 8Brukes av produsenter for:

Ferdigbetong til grunnarbeider og underlag for grunnmurer, fundamenter og større konstruksjoner.

Kan nå også leveres i storsekk på 500 kg eller 1000 kg på bestilling.

 

Siktekurve
Delvis knust sandtilslag fra løsmasseforekomst. Dominans av gneis/granitt, med innslag av mørke bergarter. Dominans av kubiske korn, og de fleste av disse er rundede/kantrundede. Ikke synlig belegg. Friske kornoverflater. Meget svake
korn er ikke registrert.