Grovt tilslag: 16 / 22 mm

Grovt tilslag 16/22Brukes av produsenter for:

Ferdigbetong og til grunnarbeider og underlag for grunnmurer, fundamenter og større konstruksjoner.

Kan nå også leveres i storsekk på 500 kg eller 1000 kg på bestilling.

 

Siktekurve
Delvis knust singeltilslag fra løsmasseforekomst. Dominans av gneis/granitt, med innslag av mørke bergarter. Dominans av kubiske korn, med varierende rundingsgrad. Ikke synlig belegg. Friske kornoverflater. Meget svake korn er ikke
registrert.