Grovt tilslag: 4 / 8 mm

Grovt tilslag 4 / 8Brukes av produsenter for:

Belegningsstein, kantstein, sementblokker og kommunalvarer som kummer, rør o.l.

Kan nå også leveres i storsekk på 500 kg eller 1000 kg på bestilling.

 

Siktekurve
Delvis knust singeltilslag fra løsmasseforekomst. Dominans av gneis/granitt, med innslag av mørke bergarter. Dominans av kubiske korn, med varierende rundingsgrad. Ikke synlig belegg. Friske kornoverflater. Meget svake korn er ikke
registrert.