Våre produkter

Våre produkter kommer fra en av landets beste forekomster av sand, og blir tatt ut på Forsandmoen i Forsand. Massen som tas ut ble lagt igjen da isen smeltet på slutten av forrige istid, for om lag 10 000 år siden. Både under istiden, og da isen smeltet og trakk seg nedover mot havet, dro den med seg stein og løsmasse som ble knust til sand. Etterhvert som sandkornene rullet nedover ble de malt og slipt til jevne småkorn. Sandforekomsten er fra bre-elvs avsetning, og har en svært gunstig form og kornfordeling til mørtel. Våre produkter selges over hele landet og i store deler av Europa på grunn av den unike kvaliteten.

 

Sanduttak Forsandmoen
Vi har topp moderne lastemaskiner og sikteutstyr, og våre ansatte har høy kompetanse og lang erfaring innen sandtaksdrift.

 

Våre tilslag er godkjent etter Tilslag til betong NS-EN 12620, Tilslag til asfalt NS-EN 13043 og Tilslag til mørtel NS-EN 13139.