Forsand Sandkompani AS

Sanduttak Forsandmoen

Hjørnesteinsbedriften i Forsand
Forsand Sandkompani AS ble etablert i 1964, og er moderselskapet til Mørtelverket Forsand som ble  startet i 1973.

Vi leverer singel og sand av høyeste kvalitet til betongproduksjon, fra Svalbard og Grønland i nord til Tyskland i sør. 

Sandtak

Firmaet har lang erfaring innen sandproduksjon. Etter oppstarten for snart 50 år siden, har betydelige mengder sand blitt tatt ut fra Fossanmoen i Forsand. Vår lange erfaring, høyt kvalifisert personell, sammen med den gode sandkvaliteten, gjør oss til en solid og sikker samarbeidspartner.

Den samlede årsproduksjonen ligger på ca. 420.000 tonn. Bedriften har for tiden 19 ansatte.

Morenesand av høy kvalitet
Forsand Sandkompani AS har gunstig beliggenhet i forholdet til markedet og selger til konkurransedyktige priser. Forutsetningen for å bli foretrukket som leverandør, er likevel produktkvaliteten. Kvaliteten på sanden bidro til at bedriften ble valgt som leverandør av betongtilslag og ferdig mørtel til for eksempel Troll-B plattformen.

Kvalitetssikring
Bedriftens kvalitetssikrings-system ivaretar kundens interesser fra ordremottak til leveranse. Bestilt vare blir levert til avtalt tid, riktig kvalitet og konkurransedyktige priser. 

Produktene tilfredsstiller dokumentasjonskravet i.h.t. gjeldende standardkrav for kvalitet og trygghet. 

Vi jobber hele tiden aktivt for å framstå som en seriøs og sikker samarbeidspartner for våre kunder.

 

 

lastekai

Vi har 90 meter lastekai, og laster direkte ombord i båter med størrelse opp til 4000 tonn. Dybde: Ca 6 m.

>> Lasteplan

>> Sjekkliste

Referanser

Vi har levert tilslag til flere store prosjekter.

 • Snøhvitfeltet

  Vi ble valgt som leverandør av betongtilslag til bygging av gasstank på Melkøya hvor gassen fra Snøhvitfeltet blir lagret.

 • Jondalstunellen
  Vi leverer betongtilslag til Ølen Betongs blandeanlegg som leverer betong til Jondalstunellen.

 • Nye E18 fra Kristiansand til Grimstad
  Vi har levert betongtilslag til tunellelementene på ny E18 fra Kristiansand til Grimstad.

 • Norsk Hydro Troll B
  Forsand Sandkompani AS har levert ca 90 000 tonn tilslag i forbindelse med byggingen av Troll B plattformen. Troll B er regnet for å være et av verdens største byggverk i armert betong.

 • Nye E39 fra Flekkefjord
  til Lyngdal

  Betydelige mengder tilslag er levert til denne vegstrekningen som ble åpnet for trafikk i 2006.
  Bilde er fra Allfarveg AS og viser
  broen over Fedafjorden, Kvinesdal.

 • Gasstank på Isle of Grain
  Vi ble valgt som leverandør på betongtilslag til bygging av gasstank på Isle of Grain  pga. kvalitet.

Se flere prosjekter

 

Medlem av:

Logo Kontrollrådet, Norsk Asfaltforening