14.09.17 LEDIG LÆRLINGEPLASS SOM PRODUKSJONSTEKNIKKER
Kjenner du noen som trenger lærlingeplass som Produksjonsteknikker. Vi har ledig plass.

>>> Les mer

 

14.03.17 BYTTE AV SIKT TIL PRODUKSJONSANLEGGET
I dag får vi god hjelp av Lastebilsentralen med Frode Helland for å bytte sikt til produksjonsanlegget for sand og singel. Stor jobb med å løfte ut gammel sikt gjennom provisorisk hull i veggen for så og erstatte denne med en ny, koble til og lappe veggen igjen etterpå.

 

 

 

 

 

 

 

09.03.17 OPPARBEIDING AV NY ÅSENVEI
Vi opparbeider i disse tider ny Åsenvei for å klargjør uttak av resterende masse på Gøysamyra. I den forbindelse har vi sprengt bort et rasfarlig fjellparti i området. Regner med å åpne den nye veien når vi kommer til mai måned. Vi håper å være ferdig med all uttak av masse på Gøysamyra og planert dette tilbake til dyrket mark senest innen 2 år. Da vil området forhåpentligvis fremstå som et helhetlig og fint grønt område.

 

 

 

15.02.17 NY LOGO
Vi har nå fornyet profileringen vår. Forsand Sandkompani AS og Mørtelverket Forsand vil fra nå av kun profileres som Forsand Sandkompani AS og har fått ny logo.

 

 


 


19.01.17 NY PLASTHETTEMASKIN
Vi startet før jul å installere ny plasthettemaskin. Dette har vært en stor jobb som nå endelig er nesten ferdig, og den nye plasthettemaskinen er nå i full drift. Sjekk vår facebookside om du ønsker å se en filmsnutt om hvordan den fungerer.

 

 

 

 

20.09.16 LEDIG STILLING
Vi søker etter ny produksjonsleder til vår mørtelavdeling. Ved å lede dyktige medarbeidere til å bearbeide råstoff til attraktive produkter av god kvalitet, har produksjonsleder det operative ansvaret for gjennomføring av produksjonen.

>> se full utlysningstekst

 

11.05.16 SERTIFIKAT FOR TØRRBETONG
Det bekreftes at Mørtelverket Forsand har mottatt sertifikat for Tørrbetong B20 og B30. Produktet samsvarer med krav til tørrbetong i hht. Rundskriv 2/11 ʺSertifisering av tørrbetong ʺ utgitt av Kontrollrådet herunder samsvar mot NS-EN 206+NA.

 

 

 

 

 

 

 


15.02.16 NYHET FRA MØRTELVERKET
Nytt produkt, Forsand Reparasjonsmørtel, brukes til reparasjon av betong, betongkummer, betongrør, betongkonstruksjoner, kaier, broer og maskinfundamenter. Mørtelen har økt motstandskraft mot plastisk svinnriss, sprekker og redusert «bleeding». Kan også brukes til reparasjon av hull i asfalt, heft-bro, liming av kantstein og naturstein.

 

>> mer

 

 

10.02.16 SANDKOMPANIET KJØPT AV ØLEN BETONG!
Ølen Betong har gjort avtale med eierne av Forsand Sandkompani og Forsand Eiendomsselskap om kjøp av 100 prosent av aksjene i selskapene.

Sandkompaniet har i de senere årene vært en viktig samarbeidspartner for Ølen Betong, og de har vært en av Sandkompaniets største kunder i mange år.

>> mer

 

01.06.15 SJEKK UT GJØR-DET-SELV VIDEO OM FUGEFAST
ElvesteinForsand Fugefast er ferdig fugemasse, klar til bruk. Brukes til fuging på belegningsstein med lett trafikk. Enkel å bruke.

Gir mindre vedlikehold, er ugresshemmende samtidig som den stopper maur og andre krypdyr fra å etablere seg i fugene. Fugefast tåler fint spyling og annet normalt vedlikehold.

 

 

Se gjør-det-selv-film:

04.05.15 HVIT SINGEL
ElvesteinVi selger nå hvit singel 11-16 fra Hellvik. Denne er flott å ha i innkjørsel, gangstier, bed og krukker. Det blir rent og pent.

Selges i:

15 l spann m/lokk
750 kg storsekk
Løs vekt

Hentet fra lager Forsand.

Ring 51 70 06 70 for bestilling.


 

 

 

 

eldre nyheter